Dokt. Evaldo Pipinio seminaras tema "Ramybės būsenos EEG mikrobūsenų galimybės šizofrenijos diagnostikoje ir terapijoje". 

 Kviečiame dalyvauti