Neuromokslai – tai viena iš greičiausiai besivystančių  mokslo sričių, kurios moksliniai tyrimai ir atradimai yra labai svarbūs ne tik mokslo, bet ir plačiajai visuomenei (senėjimas, psichikos ligos, augančių informacijos srautų kontrolė ir pan.).

 

 

Neurobiologijos magistratūros studijų programos tikslas - parengti specialistus: 

 • išmanančius nervų sistemos struktūrą, funkcijas ir jų tyrimo metodus;
 • gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti neuromokslų ir susijusių sričių mokslinę literatūrą;
 • suprantančius mokslinių tyrimų etinius aspektus;
 • galinčius savarankiškai dirbti mokslo bei mokymo srityse, įvairiose valstybinėse ir privačiose struktūrose. 

 

Ką kviečiame studijuoti? 

Žmones kuriems įdomu suprasti procesus, vykstančius žmogaus ir gyvūnų nervų sistemoje:

 • Baigusius biomedicinos ar medicinos srities bakalauro studijas ir norinčius gilinti savo žinias neuromokslų srityje.
 • Baigusius socialinių mokslų srities studijas, teoriškai susipažinusius su aukštesniąją nervine veikla, kognityviaisiais procesais, socialine elgsena, bet norinčius pažinti šiuos procesus iš kitos – neurobiologinės - pusės, suprasti jų kilmę, išmokti įvertinti objektyviais metodais.
 • Baigusius fizinių ir technologijų mokslų sričių studijas ir norinčius pritaikyti savo žinias gyvųjų sistemų, smegenų ir pan. tyrimuose.
 • Daugiau informacijos ieškokite Kviečia VU svetainėje.

 

Ko mokome?

Neurobiologijos magistrantūros studijų metu siekiama proporcingai suderinti tris dalykus - suteikti teorinių žinių, ugdyti praktinius ir bendruosius gebėjimus. Studijos apima:

 • dalykus, suteikiančius bendrąsias neuromokslų žinias, pvz.: neuroanatomija, neurofiziologija, bioelektriniai reiškiniai, neurochemija;specifiškesnius, su atskiromis neuromokslų sritimis susijusius dalykus, pvz.: jutimo ir suvokimo mechanizmai, biopsichologija, psichofiziologija, signalų virsmų mechanizmai;
 • pasirenkamuosius dalykus, kurie leidžia dar labiau specializuotis, pvz.: laboratorinių gyvūnų mokslas, biotransportas, histologija, neurono biofizika, augalų komunikacija ir kt.
 • daugiau informacijos apie Neurobiologijos studijų programą rasite čia.

 

Beveik visi dalykai sudaryti iš teorinės ir praktinės dalių – paskaitų ir praktikumų, pratybų, seminarų.

Atlikti magistro baigiamuosius darbus studentai kviečiami į Gyvybės mokslų centre esančias mokslines laboratorijas bei į bendradarbiaujančias mokslo ir medicinos įstaigas (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę, Biochemijos ir Biotechnologijos institutus ir kt.).

 

Studijų metu didelis dėmesys skiriamas bendrųjų gebėjimų ugdymui:

 • Atskiruose dalykuose tuo tikslu studentai skatinami rengti seminarus, vykdyti projektus, dirbti grupėse. 
 • Ypač daug gebėjimų, tokių kaip interesų srities ir tyrimo temos išgryninimas, tikslų kėlimas, eksperimento planavimas ir vykdymas, duomenų analizė ir aptarimas, išvadų formulavimas, atlikto darbo pristatymas raštu ir žodžiu, ugdoma rengiant baigiamąjį magistro darbą.

 Studijuojantys neurobiologiją skatinami bent tam tikrą laiką pasimokyti ir praktinių žinių įgyti užsienyje dalyvaujant tarptautinėse mainų programose (ERASMUS+, dvišalėse mainų sutartyse ir pan.).

 

Ką gali veikti neurobiologijos magistro studijas baigę studentai? 

 • Neurobiologijos magistrai turi galimybę tęsti studijas biofizikos, biochemijos, biologijos doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų.
 • Absolventai gali dirbti mokslininkais, dėstytojais, mokytojais, ekspertais, konsultantais:
  • mokslo bei mokymo srityse įvairiose mokslinėse institucijose,
  • medicinos įstaigose,
  • privačiose firmose, prekiaujančiose laboratorine įranga ir priemonėmis, medicinine technika,
  • farmacijos įmonėse, užsiimančiose tiek gamyba, tiek realizacija,
  • kurti savo verslą programinės įrangos, mokymų ir pan. srityse.