Doktorantūros tikslas yra parengti savarankiškai mokslinius tyrimus ir eksperimentus atliekančius bei mokslines problemas gebančius spręsti mokslininkus. Be atliekamų mokslinių tyrimų ir mokslinių straipsnių rašymo, doktorantai savo žinias tobulina įvairiuose mokymuose ir seminaruose, dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose (konferencijose, praktiniuose užsiėmimuose ir pan.), moksliniuose projektuose, turi galimybę dėstyti.

Daugiau naudingos informacijos apie doktorantūros studijas Vilniaus universitete galite rasti čia.

 

Apgintos disertacijos

Nuo 1962 metų katedroje buvo apgintos 29 daktaro disertacijos neurobiologijos ir biofizikos tematika:

Mindaugas Baranauskas „Galvos smegenų elektrinio aktyvumo sąsajos su širdies ritmo reguliavimu ir kūno pojūčių įsisąmoninimu“

Disertacija ginta 2018 m.
Darbo vadovai: dr. Inga Griškova-Bulanova (nuo 2014 m. iki 2016 m.), dr. Rytis Stanikūnas (nuo 2016 m. iki 2018 m.)

Ramūnas Grigonis „Motorinių neuronų elektrinių atsakų savybės nugaros smegenų neuronų tinklo aktyvumo metu“

Disertacija ginta 2018 m.
Darbo vadovas prof. dr. Aidas Alaburda

Ingrida Antonova „Su regimuoju erdvės suvokimu susijusio smegenų aktyvumo dinamikos tyrimas EEG mikrobūsenų metodu

Disertacija ginta 2016 m.
Darbo vadovas prof. dr.Thomas Koenig (Berno universitetas), konsultantė doc. dr. Inga Griškova-Bulanova

Laura Mačiukaitė "Sveikų reproduktyvaus amžiaus moterų reakcija į emocijas sukeliančius vaizdus: subjektyvaus vertinimo, centrinės ir autonominės nervų sistemos atsako tyrimai“

Disertacija ginta 2015 m.
Darbo vadovas prof. dr. O. Rukšėnas.

Agnė Vaičeliūnaitė "Elgsenos ir stimulo parametrų poveikis informacijos apdorojimui pelės ankstyvojoje regos sistemoje"

Disertacija ginta 2015.03.31 
Darbo vadovas prof. dr. O. Rukšėnas, konsultantė dr. Laura Busse

Simona Steponkienė "Nanodarinių poveikio vėžinėms kamieninėms ląstelėms tyrimas"

Disertacija ginta 2014.09.30 
Darbo vadovas prof. habil. dr. R. Rotomskis

Akvilė Jarmalavičiūtė "Mezenchiminių kamieninių ląstelių nervinės diferenciacijos ir neuroprotekcinių savybių tyrimai"

Disertacija ginta 2014.09.29 
Darbo vadovas dr. G.Svirskis, konsultantas dr. A. Pivoriūnas

Romualdas Rudys "Endogeninių porfirinų detekcija spektroskopijos ir mikroskopijos metodais reumatoidinio artrito atveju"

Disertacija ginta 2014.09.29 
Darbo vadovas dr. Saulius Bagdonas

Vladas Valiulis "Transkranijinės magnetinės stimuliacijos įtaka bioelektriniam galvos smegenų aktyvumui"

Disertacija ginta 2014.09.12 
Darbo vadovas dr. Kastytis Dapšys

Olga Sevriukova "Mažų jonizuojančiosios spinduliuotės dozių poveikis menturdumblių Nitellopsis obtusa ląstelių elektrofiziologinėms savybėms"

Disertacija ginta 2014.06.27 
Darbo vadovas dr. Vidmantas Sakalauskas

Rugilė Sokolova "Reakcijos laiko į stimulo įjungimą ir išjungimą skirtumus formuojantys veiksniai"

Disertacija ginta 2014.02.28
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Robertas Guzulaitis "Nugaros smegenų neuronų tinklo veikimo principai: somatosensorinės informacijos integracija ir aktyvumo išplitimas"

Disertacija ginta 2013.09.20
Darbo vadovas doc. Aidas Alaburda

Rokas Buišas "Nugaros smegenų motoneuronų perdavimo funkcija ir jos modifikavimas"

Disertacija ginta 2012.09.28
Darbo vadovas doc. Aidas Alaburda

Martynas Žakevičius "Miegas ir poilsio jausmas: ryšys tarp miego fragmentacijos ir subjektyviai vertinamos miego kokybės "

Disertacija ginta 2012.09.21
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Kastytis Dapšys "Psichikos sutrikimų tyrimas ir jų gydymo įvertinimas klausos sukelto potencialo P300 metodu"

Disertacija ginta 2011.09.23
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Ramunė Grikšienė "Hormoninės kontracepcijos įtaka moterų kognityviosioms funkcijoms"

Disertacija ginta 2011.09.16
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Inga Griškova - Bulanova "Fiziologinė klausos sukelto pastovaus atsako moduliacija: budrumas, aktyvumas ir dėmesys"

Disertacija ginta 2011.01.07
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas, konsultantė prof. dr. Sidse Arnfred (Kopenhagos universitetas)

Monika Intaitė "Ar selektyvus dėmesys turi įtakos dviprasmių figūrų suvokimui?"

Disertacija ginta 2010.09.24
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Vilma Kisnierienė "Acetilcholino įtaka menturdumblių ląstelių membranų pernašos sistemoms"

Disertacija ginta 2009.09.25
Darbo vadovas prof.dr. Osvaldas Rukšėnas

Vitalijus Karabanovas "AIIBVIgrupių koloidinių kvantinių taškų stabilumo ir toksiškumo biologiniam objektui spektroskopiniai tyrimai"

Disertacija ginta 2008.01.09
Darbo vadovas prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis

Sigita Augustinaitė "Šoninio kelinio kūno neuronų atsakų struktūra ir generavimo mechanizmai"

Disertacija ginta 2007.09.28
Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) Osvaldas Rukšėnas

Milena Korostenskaja "Pacientų, sergančių šizofrenijos spektro sutrikimais, garsinės informacijos apdorojimo tyrimas su įvykiu susijusių potencialų (SĮSP) metodu: praktinis pritaikymas"

Disertacija ginta 2006.05.31
Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) Osvaldas Rukšėnas,
Darbo konsultantas doc. dr. Seppo Kähkönen, Helsinkio universitetas, Suomija

Aušra Daugirdienė "Objektų spalvų konstantinis suvokimas"

Disertacija ginta 2002
Darbo vadovas prof.dr. Henrikas Vaitkevičius

Aidas Alaburda "Stacionarios ir nestacionarios kabelio lygties taikymas dendritų savybėms nustatyti"

Disertacija ginta 2000 
Darbo vadovas dr. A. Baginskas

Alvydas Šoliūnas "Vaizdų formos atpažinimo proceso dinamika patyrimo eigoje"

Disertacija ginta 1997
Darbo vadovas doc. Vygandas Vanagas

Gytis Svirskis "Elektros srovės lauko veikimo į neuronus su ominiais ir bistabiliais dendritais tyrimas"

Disertacija ginta 1996.11.14
Darbo vadovas...

Aleksandras Pleskačiauskas "Striatinės žievės neuronų receptyvinių laukų modeliai"

Disertacija ginta 1992.06.04
Darbo vadovai prof. V.D.Glezer, doc. Dobilas Kirvelis

Osvaldas Rukšėnas "Katės smegenų žievės regimųjų neuronų laikinė struktūra ir jos ryšys su reflektyvumo charakteristikomis"

Disertacija ginta 1990
Darbo vadovas doc. Vygandas Vanagas

Vidmantas Sakalauskas "Sužadinimo tarpląstelinio mechanizmo tyrimas menturdumbliuose"

Disertacija ginta 1989
Darbo vadovas prof. V.M.Jurin

 

Doktorantai

Šiuo metu Neurobiologijos ir biofizikos katedroje dirba šie doktorantai:

A. Dapkutė

Aida Grabauskaitė "Elektrofiziologinių ir neuropsichologinių metodų derinimas šizofrenijos tyrimuose"

Darbo vadovas dr. Kastytis Dapšys, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Tomas Paulauskas "Biologiškai aktyvių medžiagų poveikio regos sistemai tyrimai"

Darbo vadovas prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas

Vykinta Parčiauskaitė "Smegenų gebėjimo sinchronizuotis su išorine stimuliacija, vertinamo EEG pagalba, funkcinių elgseninių koreliatų tyrimai"

Darbo vadovė: doc. dr. Inga Griškova-Bulanova, Vilniaus Universitetas

Laura Baliulytė „Paprasčiausių biologinių molekulių ir procesų vykstančių jose ir su jomis tyrimas kvantinės chemijos metodais“

Darbo vadovė dr. Jelena Tamulienė

Redas Dulinskas "Biologiškai aktyvių medžiagų poveikio regos sistemai mechanizmų tyrimas“

Darbo vadovas prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas

Evaldas Pipinis "Smegenų elektrinių nuostovių atsakų į tonus, kurių amplitudė moduliuota tiesiniu čirpu, įvertinimas: užduoties įtaka ir pokyčiai neuropsichiatrinių sutrikimų metu“

Darbo vadovė dr. Inga Griškova-Bulanova 

Vytautas Rafanavičius "Baltymų-ligandų jungimosi modeliavimas“

Darbo vadovas dr. Piotras Cimmperman

Sigita Venclovė "Funkcinės galvos smegenų asimetrijos atliekant kognityvines užduotis tyrimas“

Darbo vadovas prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas

Indrė Lapeikaitė "Amino rūgščių signalinės funkcijos augalinėse ląstelėse elektrofiziologinis tyrimas"

Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) O. Rukšėnas, konsultantė dr. Vilma Kisnierienė Vilniaus universitetas

 Agnė Kalnaitytė "Biosuderinamų nanodalelių fotostabilumo ir fototoksiškumo tyrimai modelinėse biosistemose"

 Darbo vadovas dr. Saulius Bagdonas, Vilniaus universitetas

Daiva Leščiūtė-Krilavičienė "Daugybiniai baltyminių žymenų matavimai vėžio audiniuose"

Darbo vadovas dr. Aida Laurinavičienė, konsultantas prof. dr. Arvydas Laurinavičius

Sigita Mėlynytė "Psichikos ligoms potencialiai endofenotipinių smegenų elektrinių atsakų lytinių skirtumų įvertinimas"

Darbo vadovas dr. Inga Griškova-Bulanova, Vilniaus universitetas

Aleksandras Voicikas "Smegenų elektrinių nuostovių atsakų generavimo mechanizmų tyrimai"

Darbo vadovas dr. Inga Griškova-Bulanova, Vilniaus universitetas

Vaida Survilienė "Ankstyvasis socialinis pilkųjų ruonių vystymasis"

Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) O. Rukšėnas, konsultantas dr. P. Pomeroy (St Andrews University)

Akvilė Šlėktaitė "Fluorescuojančių aukso nanoklasterių taikytinų vėžio diagnostikoje tyrimai"

Darbo vadovas prof. habil.dr. R. Rotomskis, Vilniaus universitetas

Vaida Morkūnaitė "Ligandų jungimosi prie karboanhidrazių I, II, VII ir XII tikroji termodinamika"

Darbo vadovas prof. dr. D. Matulis, Biotechnologijos institutas

Lina Mažrimaitė "Miego stadijų identifikavimas remiantis individualaus paros širdies ritmo bimodaliu pasiskirstymo modeliu"

Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) O. Rukšėnas, Vilniaus universitetas

Vaiva Kulbokaitė "Moduliuotos šviesos sukeltų žmogaus unikalių spalvų pojūčių mechanizmai"

Darbo vadovas dr. R. Stanikūnas, Vilniaus universitetas

Eglė Janėnaitė "Lygiagrečiai atsirandančios ligos – alkoholizmas, depresija, šizofrenija, jų atsiradimo mechanizmai bei gydymas"

Darbo vadovas doc. V. Vengelienė, Vilniaus universitetas

Žydrūnas Lukošius "Miego arterijos pulsinės bangos savybių tyrimas ir jų panaudojimas centrinio kraujo spaudimo nustatymui"

Darbo vadovas prof. dr. (h.p.) O. Rukšėnas, Vilniaus universitetas

Denisas Dankinas "Žmogaus kaktinių skilčių funkcijų neurofiziologiniai tyrimai"

Darbo vadovas dr. K. Dapšys, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė