Magistrantūros studijų metu, kitaip nei bakalauro, siekiama ugdyti studentų gebėjimus savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis, reikalaujančias gilesnių ir labiau specifinių mokslinių žinių, analitinio ir kritinio mąstymo. Tokiu būdu ugdomi gebėjimai reikalingi savarankiškam darbui mokslo ar kitoje srityje.

Neurobiologijos ir Biofizikos magistro studijų metu studentai gilina bakalauro metu įgytas žinias ir specializuojasi įvairių tyrimų srityse. Magistro studijų metu didelis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams, kurių pagrindu rengiamas  baigiamasis magistro darbas.