Baigiamųjų darbų gynimo datos

2018 birželio 5 d. 9 val. R105 a. Neurobiologijos magistrantai

2018 birželio 6 d. 9 val. R105 a. Biofizikos magistrantai

2018 birželio 7 d. 9 val. R105 a. Biofizikos bakalaurai

 
Baigiamųjų darbų teikimo atmintinė

1. Baigiamasis darbas į sistemą įkeliamas likus ne mažiau 5 d. d. iki baigiamųjų darbų gyvimo dienos, atspausdinama Garantija.

  • Darbas gali būti ginamas tik  darbo vadovui nusprendus, kad baigiamasis darbas parengtas tinkamai.
  • Vadovas privalo susipažinti su Darbo kompiuterinės patikros ataskaita.
  • Darbo vadovo sprendimas leisti ginti Baigiająjį darbą patvirtinamas vadovo parašu ir įrašu "Leisti ginti" ant atspausdinto darbo, nurodant vadovo vardą, pavardę ir įrašo datą.

 

2. Įrištas darbas (darbo gale įklijuojamas įrašytas CD) atnešamas, užregistruojamas ir paliekamas katedroje likus ne mažiau 5 d. d. iki baigiamųjų darbų gynimo dienos.

3. Likus ne mažiau 5 d. d. iki baigiamųjų darbų gynimo dienos, darbas pateikiamas recenzentui.

Studijuojantysis atsiliepimą apie darbą turi gauti į Universiteto suteiktą e-pašto dėžutę ne vėliau kaip prieš 24 val. iki gynimo.