Dokt. Sigitos Venclovės seminaras "fNIRS ir fMRI metodais matuojamo signalo prigimtis: neurovaskuliarinė sąveika".

Kviečiame dalyvauti