Agnės Janonienės seminaras tema

Matematinių modelių taikymas naviko augimo aprašyme

Kviečiame dalyvauti