Vaizdo rezultatas pagal užklausą „lietuvos mokslo taryba“

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ VEIKLOS „MOKSLININKŲ, TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ PLĖTRA IR BENDRADARBIAVIMO VYSTYMAS VYKDANT MOKSLINIŲ IDĖJŲ MAINUS, MOKSLINĖS IŠVYKAS IŠ LIETUVOS IR Į LIETUVĄ“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute, Neurobiologijos ir biofizikos k-droje vykdomas projektas „Mokslinės kompetencijos ugdymas stažuotėje Kobės universitete, Japonijoje: "Explorating of Characeae in genomic era". 09.3.3-LMT-K-712-07-0009.

Projekto trukmė - 2018.03.21 – 2018.04.24

Projekto tikslas – stažuotės metu tobulinti mokslinę kvalifikaciją ieškant būdų, apjungiant elektrofiziologinius ir genetinius tyrimų metodus, plėsti menturdumblių jonų pernašos sistemų tyrimus.

Dalyvis - GMC BMI Neurobiologijos ir biofizikos katedros docentė Vilma Kisnierienė.

Santrauka: Baigiantis Characeae šeimos dumblių genomo tyrimams, atsiranda unikali galimybė elektrofiziologinių bei kitų funkcinių tyrimų rezultatus sieti su genomo duomenimis, aptikti ir pagrįsti menturdumblių evoliucinius membranų pernašos sistemų ryšius su aukštesniaisiais augalais bei gauti įžvalgų naujiems tyrimams. Ši mokslinė stažuotė į Kobės universiteto (Japonija), Biologijos fakultetą sudarys unikalią galimybę VU GMC BMI Augalų elektrofiziologijos laboratorijos doc. dr. V. Kisnierienei pasimokyti genetiškai modifikuoti daugiabranduolę menturdumblio ląstelę bei nustatyti dominančių genų, koduojančių membranų pernašos sistemas, egzistavimą bei   Japonijos mokslininkams pristatyti galimybes „patch clamp“ metodu įvertinti joninių kanalų funkcionavimą menturdumbliuse. Kooperuojantis abiejų šalių mokslininkams Lietuvoje vykdomi eksperimentai gali būti papildyti genetiniais tyrimais. Stažuotės metu kils naujų mokslinių idėjų, kurioms įgyvendinti bus būtinas tolimesnis bendradarbiavimas. Neįkainojama Japonijos mokslininkų patirtis ir nauja metodika leis VU laboratorijoje vykdomus įvairius elktrofiziologinius tyrimus sieti su molekulinės biologijos laimėjimais, plečiant mokslinių įrankių skalę ir atrandant naujas mokslinių problemų sprendimo galimybes.

_ _ _

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų institute, Neurobiologijos ir biofizikos k-droje vykdomas projektas „Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant konferencijoje "International Symposium on Plant Signaling and Behavior 2018", 09.3.3-LMT-K-712-06-0177.

Projekto trukmė - 2018.03.21 – 2018.10.25

Projekto tikslas – ugdyti mokslinę kompetenciją dalyvaujant konferencijoje „6rd International Symposium on Plant Signaling and Behavior“, Amity University, Jaipur, Rajasthan, India.

Dalyvis - GMC BMI Neurobiologijos ir biofizikos katedros docentė Vilma Kisnierienė.

Santrauka: Šis pasaulinis kasmetinis mokslo renginys "International Symposium on Plant Signaling and Behavior 2018" prisidės prie tyrėjų tarpinstitucinio, tarptautinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo, doc. V. Kisnierienės mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos bei konkurencingumo. Simpoziumas ypač aktualus ir vertingas V. Kisnierienės vykdomiems tyrimams, ji sėkmingai dalyvavo "Plant Signaling and Behavior" konferencijose 2015 ir 2016 m. ir žino šio renginio kokybę bei svarbą. VU mokslininkė 2018 m vyksiančiame renginyje pristatys žodinį pranešimą "Exploring Characean electrical signalling". Planuojama konferencija labai svarbi užsimezgusių mokslinių ryšių išsaugojimui, tolimesnei doc. V. Kisnierienės mokslinei veiklai bei dėstomų kursų kokybės užtikrinimui.