konferencija1 2020
 
 

 Įvyko 12-oji Lietuvos Neuromokslų asociacijos konferencija  

2020 m. lapkričio 6 d.

Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras

Vilnius

ABSTRACT BOOK